URSA – Od fundamentu po dach w 8 sek.

Telewizyjny billboard sponsorski marki URSA – producenta materiałów do izolacji termicznej i akustycznej domu – sponsora reality show Dom Marzeń nadawanego na antenie stacji TVN.

Klient: URSA,
Produkcja: Free Forms,
Producent: Mariusz Orzechowski,
Postprodukcja: Phenomenon,
Art Director: Krzysztof Olchowik.

Ciepło, cieplej, gorąco. Miasto w obliczu zmian klimatu.

Oto kolejny tytuł filmu edukacyjnego, do którego zrealizowana została w naszym studiu oprawa graficzna, tradycyjnie już obejmująca: czołówkę, przerywniki i animacje ilustrujące omawiane w filmie zjawiska czy wreszcie kilkanaście belek z podpisami występujących w filmie gości i ekspertów.

Film został wyprodukowany przez firmę BWM Art, na zlecenie Fundacji – Instytut na rzecz EkoRozwoju. Producentem filmu jest Wanda Wolska, autorkami scenariusza Barbara Grygo i Justyna Szpringier, która jednocześnie odpowiada za reżyserię filmu. Montaż to dzieło Krzysztofa Staweckiego. Nad całością czuwał z ramienia fundacji dr Wojciech Szymalski.

Klient: Fundacja – Instytut na rzecz EkoRozwoju,
Koordynacja produkcji: dr Wojciech Szymalski,
Produkcja: BWM Art,
Producent: Wanda Wolska,
Scenariusz: Barbara Grygo, Justyna Szpringier,
Reżyseria: Justyna Szpringier,
Montaż: Krzysztof Stawecki,
Motion Graphic: Krzysztof Olchowik.

Amola System – przeciw praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy

oraz finansowanie terroryzmu są we współczesnym świecie zjawiskami coraz bardziej powszechnymi. Postępująca cyfryzacja życia codziennego umożliwia niemal nieograniczony, błyskawiczny przepływ środków finansowych, skuteczne utrudniając przeciwdziałanie tym zjawiskom. Nasilające się negatywne skutki takiego stanu rzeczy odczuwamy ostatnimi czasy niemal na własnej skórze. I nie może być inaczej w sytuacji kiedy coraz częściej dotykają naszego najbliższego otoczenia, stając się częścią rzeczywistości znanej nam już nie koniecznie tylko z mediów. Co za tym idzie rośnie społeczna świadomość tego jak ważna jest potrzeba posiadania szczelnego systemu wykrywania potencjalnych zagrożeń oraz sprawnych narzędzi umożliwiających ich ograniczenie i eliminację.

Ustawa PPP

Odpowiedzią na tę rosnącą potrzebę na gruncie polskiego prawa jest Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zwana w skrócie Ustawą PPP. Nakłada ona na szereg instytucji, takich jak: banki, kasyna, kantory, loterie, biura usług płatniczych (BUP), a nawet biura księgowe czy kancelarie notarialne, obowiązek podjęcia określonych działań zmierzających w kierunku wykrycia podejrzanych transakcji. Niewywiązanie się z ustawowych zobowiązań pociąga za sobą realne sankcje karne i finansowe.

Amola System

Narzędziem ułatwiającym zobowiązanym instytucjom realizację ustawowego obowiązku jest funkcjonująca od 2010 roku, opatentowana platforma usługowa Amola – Global AML System for Business (AML – Anti Money Laundering).

Na zlecenie dostawcy tej usługi – firmy Accoona – zrealizowaliśmy serię trzech filmów ilustrujących działanie zarówno całego systemu jak i poszczególnych narzędzi wchodzących w jego skład. Pierwszy – stanowi ogólne wprowadzenie do systemu, drugi – traktuje o współpracującym z systemem, dedykowanym programie kasowym SEZAM, umożliwiającym sprawną i komfortową pracę punktów sieci opłat masowych, zaś trzeci – prezentuje główne funkcje Mobilnego Systemu Płatniczego (Mobile Payment System).

Klient: Accoona
Nadzór produkcyjny: Maciej Rączka
Produkcja: Phenomenon
Dyrektor kreatywny: Krzysztof Olchowik

Nowy LEX – druga seria filmów instruktażowych

Z nieukrywaną satysfakcją i ogromną przyjemnością informujemy, że największe w Polsce wydawnictwo publikacji prawniczych i biznesowych – firma Wolters Kluwer – ponownie powierzyła nam realizację serii filmów instruktażowych poświęconych najnowszej wersji Systemu Informacji Prawnej LEX.

Tym razem, jako uzupełnienie poprzedniej serii, powstało pięć filmów obszernie omawiających takie zagadnienia jak: Indeksy branżowe, Kalendarze zadań, Plany kont, Wzory dokumentów oraz zawsze aktualny temat związany z metodami sprawnego wyszukiwania informacji.

Niezmiernie cieszy zaufanie jakim obdarzyło nas wydawnictwo po pierwszej serii filmów. Dziękujemy :)

Klient: Wolters Kluwer,
Nadzór produkcyjny: Aleksandra Semionowicz,
Produkcja: Phenomenon,
Dyrektor kreatywny: Krzysztof Olchowik.

Fundacja AVIVA – To dla mnie ważne

Fundacja Aviva

została powołana do życia w roku 2009 po to aby wspierać różnorodne inicjatywy społeczne. Jej pierwszym przedsięwzięciem było opracowanie i wdrożenie, we współpracy z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, długofalowego programu stypendialnego przeznaczonego dla niepełnosprawnych polskich sportowców, przygotowujących się do Paraolimpiady w Londynie w 2012 roku. W latach 2009 – 2012 fundacja przeznaczyła na ten cel ponad 2 mln zł.

To dla mnie ważne

Począwszy od 2014 roku Fundacja Aviva organizuje cykliczny konkurs grantowy To dla mnie ważne. Jego celem jest wspieranie wartościowych inicjatyw lokalnych mających służyć szerszej społeczności. Ideą przyświecającą konkursowi jest pomoc rodzicom w wychowaniu małych dzieci.

Konkurs kierowany jest do aktywnych społecznie ludzi, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządowych takich jak: szkoły, przedszkola, świetlice czy domy kultury.

Na wsparcie mogą liczyć te inicjatywy, które w trakcie konkursu uzyskają najszersze poparcie społeczne. W tym celu organizator udostępnia uczestnikom konkursu specjalny poradnik oraz zestaw narzędzi mających służyć promocji danej inicjatywy, a co za tym idzie, dotarciu do jak największej liczby odbiorców. Zwraca przy tym szczególną uwagę na wykorzystanie w komunikacji potencjału mediów społecznościowych.

II edycja konkursu

W wyniku II edycji konkursu oddano 1 240 tyś. głosów, 220 tyś. zł wyniosła suma przyznanych grantów, 2 141 dzieci zostało beneficjentami zrealizowanych projektów, zgłoszono 410 inicjatyw, spośród których wyłoniono 9 laureatów.

Powodów do dumy jest więcej. Po dwóch edycjach konkursu powstało 6 placów zabaw, 4 świetlice środowiskowo terapeutyczne, 2 przedszkola oraz boisko do gier sportowych. Zakupiono także instrumenty do pracy artystycznej dla dzieci.

Na zlecenie grupy kreatywnej Packshotfactory zrealizowana została dla fundacji seria kilkunastu animacji, które w nieszablonowy, „roztańczony” sposób, ilustrują te budzące szacunek wyniki. Animacje stanowią graficzne uzupełnienie serii 10 filmów prezentujących podsumowanie finału konkursu oraz jego poszczególnych laureatów.

Przedstawiając wyniki naszej współpracy, cieszymy się, że mogliśmy w ten sposób przyczynić się do rozpropagowania tego szczytnego celu oraz życzymy kolejnych wartościowych inicjatyw w przyszłości.

Klient: Fundacja Aviva,
Agencja: PackshotFactory,
Koordynacja produkcji: Tomasz Ciecierski,
Animacja: Krzysztof Olchowik.

poMoc na Raka! – polisa ubezpieczeniowa AXA

Animowany explainer polisy ubezpieczeniowej Pomoc na Raka! – nowego produktu w ofercie Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA – zrealizowany na zlecenie ASF Production.

Ubezpieczenia na wypadek choroby nowotworowej stają się na polskim rynku ubezpieczeń coraz bardziej powszechne. Propozycja AXA jest kompleksowym rozwiązaniem w tej dziedzinie, a film stanowi próbę przystępnego wyjaśnienia zasad działania polisy oraz naświetlenia korzyści jakie daje zawarcie takiej umowy ubezpieczenia. Oprócz jednorazowych świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu wykrycia nowotworu czy też skierowania na operację, AXA oferuje także świadczenia okresowe w postaci comiesięcznej renty i wypłat z tytułu kolejnych cykli chemio- lub radioterapii. Z ubezpieczenia można korzystać również wtedy gdy jesteśmy zdrowi. W zależności bowiem od wybranego wariantu ubezpieczenia mamy do dyspozycji siłownię, fitness lub basen, a nawet konsultację u dietetyka.

Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą oferta AXA? Od kiedy i jak długo działa polisa? Co zrobić gdy zachorujesz? Na jakie wsparcie możesz liczyć? Po odpowiedzi na te jak i inne pytania związane z polisą ubezpieczeniową Pomoc na Raka! odsyłamy do filmu.

Za kreację do filmu odpowiada agencja The Digitals, produkcją pokierował zaś Michał Fazlejew.

Klient: AXA
Agencja: The Digitals
Produkcja: ASF Production
Reżyseria: Michał Fazlejew
Animacja: Krzysztof Olchowik

1 2 3 4 5 7