Amola System – przeciw praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy

oraz finansowanie terroryzmu są we współczesnym świecie zjawiskami coraz bardziej powszechnymi. Postępująca cyfryzacja życia codziennego umożliwia niemal nieograniczony, błyskawiczny przepływ środków finansowych, skuteczne utrudniając przeciwdziałanie tym zjawiskom. Nasilające się negatywne skutki takiego stanu rzeczy odczuwamy ostatnimi czasy niemal na własnej skórze. I nie może być inaczej w sytuacji kiedy coraz częściej dotykają naszego najbliższego otoczenia, stając się częścią rzeczywistości znanej nam już nie koniecznie tylko z mediów. Co za tym idzie rośnie społeczna świadomość tego jak ważna jest potrzeba posiadania szczelnego systemu wykrywania potencjalnych zagrożeń oraz sprawnych narzędzi umożliwiających ich ograniczenie i eliminację.

Ustawa PPP

Odpowiedzią na tę rosnącą potrzebę na gruncie polskiego prawa jest Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zwana w skrócie Ustawą PPP. Nakłada ona na szereg instytucji, takich jak: banki, kasyna, kantory, loterie, biura usług płatniczych (BUP), a nawet biura księgowe czy kancelarie notarialne, obowiązek podjęcia określonych działań zmierzających w kierunku wykrycia podejrzanych transakcji. Niewywiązanie się z ustawowych zobowiązań pociąga za sobą realne sankcje karne i finansowe.

Amola System

Narzędziem ułatwiającym zobowiązanym instytucjom realizację ustawowego obowiązku jest funkcjonująca od 2010 roku, opatentowana platforma usługowa Amola – Global AML System for Business (AML – Anti Money Laundering).

Na zlecenie dostawcy tej usługi – firmy Accoona – zrealizowaliśmy serię trzech filmów ilustrujących działanie zarówno całego systemu jak i poszczególnych narzędzi wchodzących w jego skład. Pierwszy – stanowi ogólne wprowadzenie do systemu, drugi – traktuje o współpracującym z systemem, dedykowanym programie kasowym SEZAM, umożliwiającym sprawną i komfortową pracę punktów sieci opłat masowych, zaś trzeci – prezentuje główne funkcje Mobilnego Systemu Płatniczego (Mobile Payment System).

Klient: Accoona
Nadzór produkcyjny: Maciej Rączka
Produkcja: Phenomenon
Dyrektor kreatywny: Krzysztof Olchowik

poMoc na Raka! – polisa ubezpieczeniowa AXA

Animowany explainer polisy ubezpieczeniowej Pomoc na Raka! – nowego produktu w ofercie Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA – zrealizowany na zlecenie ASF Production.

Ubezpieczenia na wypadek choroby nowotworowej stają się na polskim rynku ubezpieczeń coraz bardziej powszechne. Propozycja AXA jest kompleksowym rozwiązaniem w tej dziedzinie, a film stanowi próbę przystępnego wyjaśnienia zasad działania polisy oraz naświetlenia korzyści jakie daje zawarcie takiej umowy ubezpieczenia. Oprócz jednorazowych świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu wykrycia nowotworu czy też skierowania na operację, AXA oferuje także świadczenia okresowe w postaci comiesięcznej renty i wypłat z tytułu kolejnych cykli chemio- lub radioterapii. Z ubezpieczenia można korzystać również wtedy gdy jesteśmy zdrowi. W zależności bowiem od wybranego wariantu ubezpieczenia mamy do dyspozycji siłownię, fitness lub basen, a nawet konsultację u dietetyka.

Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą oferta AXA? Od kiedy i jak długo działa polisa? Co zrobić gdy zachorujesz? Na jakie wsparcie możesz liczyć? Po odpowiedzi na te jak i inne pytania związane z polisą ubezpieczeniową Pomoc na Raka! odsyłamy do filmu.

Za kreację do filmu odpowiada agencja The Digitals, produkcją pokierował zaś Michał Fazlejew.

Klient: AXA
Agencja: The Digitals
Produkcja: ASF Production
Reżyseria: Michał Fazlejew
Animacja: Krzysztof Olchowik

Public Choice TELL US AWARDS dla PlatMat!

Zrealizowana na zlecenie PackshotFactory filmowa prezentacja nowoczesnej platformy edukacyjnej PlatMat została zaprezentowana w dniach 11-12 czerwca podczas europejskiego konkursu innowacji TELL US AWARDS w Paryżu przynosząc platformie oraz jej twórcom nagrodę publiczności :)

Jako zdobywca tej nagrody Instytut Maszyn Matematycznych został zaproszony do zaprezentowania swojej nowej technologii na konferencji EdTech Europe 2015 w Londynie, natomiast od firmy Sicher-im-Inter.net eG otrzymał miesięczny coaching w zakresie analizy danych e-learningu prowadzonego wg standardu xAPI – strategii BigData/Data Management.

Gratulacje!

PlatMat – platforma edukacyjna dla niewidomych

PlatMat to innowacyjna platforma edukacyjna wspierająca niewidomych i słabowidzących uczniów w procesie nauczania matematyki. Jest to rodzima technologia opracowana w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie.

Na zlecenie grupy kreatywnej PackshotFactory zrealizowana została prezentacja platformy, która zakwalifikowała się do finału europejskiego konkursu innowacji TELL US AWARDS. Jego rozstrzygniecie odbędzie się w dniach 11-12 czerwca w Paryżu. PlatMat jako jeden z 16 wyróżnionych projektów został wybrany spośród 92 innych i trafił tym samym do ścisłej czołówki konkursu.

Powodzenia :)

Klient: Instytut Maszyn Matematycznych,
Produkcja: PackshotFactory,
Postprodukcja: Phenomenon,
Producent: Tomasz Ciecierski,
Graphic Design: Katarzyna Frydrych,
Voice Over: Ferid Lakhdar,
Motion Graphic & Offline/Online: Krzysztof Olchowik.