Rendez-vous z Damosfera na Chłodnej

Damosfera to szczególne miejsce. Miejsce, w którym panuje przede wszystkim moda. Moda na klasę, szyk, styl i elegancję i to nie tylko w kategorii ubioru ale także w znacznie szerszym kontekście życia codziennego czy biznesu. To również moda na zdrowy tryb życia, propagowanie sportu, wspieranie kultury i sztuki oraz ważnych inicjatyw. Jest to także miejsce sprzyjające rozwijaniu indywidualnych pasji i nawiązywaniu kontaktów – zarówno tych towarzyskich jak i biznesowych.

Realizując swoją misję Damosfera cyklicznie organizuje kameralne wydarzenia, podczas których wszystkie wymienione wyżej aspekty jej działalności wzajemnie się przenikają. W trakcie ich trwania organizatorki stwarzają niepowtarzalną atmosferę wynikającą m.in. z możliwości bezpośredniego obcowania twórców, artystów i projektantów z odbiorcami ich dzieł czy swobodnej wymiany biznesowych doświadczeń pomiędzy wystawcami.

Jedno z takich wydarzeń pod nazwą „Rendez-vous z Damosferą” odbyło się 20 września 2014 roku w klimatycznej, industrialnej przestrzeni warszawskiej Winosfery zlokalizowanej przy ulicy Chłodnej 31. Biorący w nim udział wystawcy meli okazję zaprezentować swój asortyment zarówno zgromadzonej na miejscu publiczności, jak również przedstawić swoją ofertę przed kamerą.

Zostaw komentarz