Animacja prezentująca online’ową platformę usługową Amola – Global AML System for Business, ułatwiającą instytucjom zobowiązanym realizację ustawowego obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • Typ projektu: Explainer Video, animacja 2D
  • Zakres prac: scenariusz, grafika, animacja, montaż, udźwiękowienie, produkcja, postprodukcja
  • Klient: Acconna