Animacja prezentująca online’ową platformę usługową Amola – Global AML System for Business, ułatwiającą instytucjom zobowiązanym realizację ustawowego obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  • Klient: Acconna
  • Przedstawiciel klienta: Maciej Rączka
  • Produkcja: Phenomenon
  • Dyrektor kreatywny: Krzysztof Olchowik