Animacja stanowiąca fragment oprawy graficznej filmu edukacyjnego „Ciepło, cieplej, gorąco. Miasto w obliczu zamian klimatu.” zrealizowanej na zlecenie BWM Art dla Fundacji – Instytut Na Rzecz Ekorozwoju.

Film współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE+ i NFOŚiGW.

  • Klient: Fundacja - Instytut Na Rzecz Ekorozwoju
  • Produkcja: BWM Art.
  • Postprodukcja: Phenomenon
  • Art Director: Krzysztof Olchowik