Prezentacja innowacyjnej platformy edukacyjnej PlatMat wspierającej niewidomych i słabowidzących uczniów w procesie nauczania matematyki.

Prezentacja przyniosła platformie i jej twórcom nagrodę publiczności przyznaną podczas europejskiego konkursu innowacji TELL US AWARDS w Paryżu :)

  • Typ projektu: animacja 2D, explainer video
  • Zakres prac: animacja, postprodukcja
  • Klient: Instytut Maszyn Matematycznych
  • Produkcja: PackshotFactory