Fundacja Aviva

została powołana do życia w roku 2009 po to aby wspierać różnorodne inicjatywy społeczne. Jej pierwszym przedsięwzięciem było opracowanie i wdrożenie, we współpracy z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, długofalowego programu stypendialnego przeznaczonego dla niepełnosprawnych polskich sportowców, przygotowujących się do Paraolimpiady w Londynie w 2012 roku. W latach 2009 – 2012 fundacja przeznaczyła na ten cel ponad 2 mln zł.

To dla mnie ważne

Począwszy od 2014 roku Fundacja Aviva organizuje cykliczny konkurs grantowy To dla mnie ważne. Jego celem jest wspieranie wartościowych inicjatyw lokalnych mających służyć szerszej społeczności. Ideą przyświecającą konkursowi jest pomoc rodzicom w wychowaniu małych dzieci.

Konkurs kierowany jest do aktywnych społecznie ludzi, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządowych takich jak: szkoły, przedszkola, świetlice czy domy kultury.

Na wsparcie mogą liczyć te inicjatywy, które w trakcie konkursu uzyskają najszersze poparcie społeczne. W tym celu organizator udostępnia uczestnikom konkursu specjalny poradnik oraz zestaw narzędzi mających służyć promocji danej inicjatywy, a co za tym idzie, dotarciu do jak największej liczby odbiorców. Zwraca przy tym szczególną uwagę na wykorzystanie w komunikacji potencjału mediów społecznościowych.

II edycja konkursu

W wyniku II edycji konkursu oddano 1 240 tyś. głosów, 220 tyś. zł wyniosła suma przyznanych grantów, 2 141 dzieci zostało beneficjentami zrealizowanych projektów, zgłoszono 410 inicjatyw, spośród których wyłoniono 9 laureatów.

Powodów do dumy jest więcej. Po dwóch edycjach konkursu powstało 6 placów zabaw, 4 świetlice środowiskowo terapeutyczne, 2 przedszkola oraz boisko do gier sportowych. Zakupiono także instrumenty do pracy artystycznej dla dzieci.

Na zlecenie grupy kreatywnej Packshotfactory zrealizowana została dla fundacji seria kilkunastu animacji, które w nieszablonowy, „roztańczony” sposób, ilustrują te budzące szacunek wyniki. Animacje stanowią graficzne uzupełnienie serii 10 filmów prezentujących podsumowanie finału konkursu oraz jego poszczególnych laureatów.

Przedstawiając wyniki naszej współpracy, cieszymy się, że mogliśmy w ten sposób przyczynić się do rozpropagowania tego szczytnego celu oraz życzymy kolejnych wartościowych inicjatyw w przyszłości.

Klient: Fundacja Aviva,
Agencja: PackshotFactory,
Koordynacja produkcji: Tomasz Ciecierski,
Animacja: Krzysztof Olchowik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.