Opis projektu:

Animowany film promujący najnowsze oprogramowanie wydawnictwa prawniczego Wolters Kluwer, wspierające władze jednostek samorządów terytorialnych w zakresie strategicznego zarządzania i nadzoru nad ryzykami.

Typ projektu:

film promocyjny, explainer video, animacja 2D

Zadanie:

Zaprojektowanie zindywidualizowanej grafiki, zoptymalizowanej pod kątem przekazu adresowanego do decydentów jednostek samorządowych.

Zakres prac:

preprodukcja, projekty graficzne, animatik, animacja, rendering, lektor, udźwiękowienie, produkcja, postprodukcja

Klient:

Wolters Kluwer