Opis projektu:

Animacja ilustrująca zjawisko powstawania tzw. Miejskiej wyspy ciepła, stanowiąca fragment oprawy graficznej filmu edukacyjnego: Ciepło, cieplej, gorąco. Miasto w obliczu zamian klimatu.

Film współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE+ i NFOŚiGW.

Typ projektu:

animacja 3D, oprawa graficzna

Zakres prac:

animacja, montaż, udźwiękowienie, postprodukcja

Klient:

BWM Art / Fundacja – Instytut Na Rzecz Ekorozwoju