Animacja ilustrująca zjawisko powstawania tzw. Miejskiej wyspy ciepła, stanowiąca fragment oprawy graficznej filmu edukacyjnego: Ciepło, cieplej, gorąco. Miasto w obliczu zamian klimatu.

Film współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE+ i NFOŚiGW.

  • Typ projektu: animacja 3D, oprawa graficzna
  • Zakres prac: projekt, animacja, montaż, udźwiękowienie, produkcja, postprodukcja
  • Klient: BWM Art / Fundacja - Instytut Na Rzecz Ekorozwoju