Opis projektu:

Screencast ilustrujący wybrane funkcje programu kasowego SEZAM 2.0 Professional, umożliwiającego rejestrację masowych zleceń płatniczych oraz ich analizę pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, za pośrednictwem online’owej platformy usługowej Amola – Global AML System for Business.

Typ projektu:

animacja 3D, screencastfilm instruktażowy

Zakres prac:

scenariusz, screen recording, animacja, montaż, udźwiękowienie, produkcja, postprodukcja

Klient:

Acconna