Screencast ilustrujący wybrane funkcje programu kasowego SEZAM 2.0 Professional, umożliwiającego rejestrację masowych zleceń płatniczych oraz ich analizę pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, za pośrednictwem online’owej platformy usługowej Amola – Global AML System for Business.

  • Typ projektu: animacja 3D, screencast, film instruktażowy
  • Zakres prac: scenariusz, screen recording, animacja, montaż, udźwiękowienie, produkcja, postprodukcja
  • Klient: Acconna