Wizualizacja czterolokalowego domu jednorodzinnego w Mierzynie.

  • Zakres prac: modelowanie, aranżacja otoczenia, rendering, postprodukcja
  • Klient: WTW