Progman Majątek Web to online’owy system przeznaczony do ewidencji i inwentaryzacji majątku, dedykowany jednostkom budżetowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Do minimum redukuje czas i zasoby niezbędne przy realizacji szeregu zadań w zakresie szeroko pojętego zarządzania majątkiem tych instytucji.

Na zlecenie wydawnictwa Wolters Kluwer powstał Explainer Video ilustrujący główne zalety oraz obszary zastosowania systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.